Sema, Arz ve Dağın Yüklenmekten Kaçındığı Emanet Nedir?

Ahzab suresi 72 ayete göre semavat, arz ve dağ emaneti yüklenmekten kaçınmış ancak insan bu emaneti yüklenmiştir. Emanet, Mukâtil’e göre emre itaat etme sorumluluğudur. Bu varlıklar emaneti yüklenmekten kaçınıp zorunlu olarak Allah’a boyun eğmiştir. İnsan itaati karşılığında sevaba ulaşmayı isyanı karşılığında ise cezalandırmayı kabul etmiştir. İnsanlardan bazısı bu görevi yerine getirmekten kaçınarak nefsine zulmetmekte ve cehaletini göstermektedir.